#

Nieuws

 

 

nieuws

‘Verpleegkundigen moeten verplicht bij- en nascholing volgen’

94304NURSING

Minister Schippers overweegt verplichte bij- en nascholing toe te voegen aan werkervaring bij de herregistratie BIG.Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
‘Verpleegkundigen moeten verplicht bij- en nascholing volgen’

Op dit moment wordt bij herregistratiein het BIG-register alleen gekeken naar werkervaring van verpleegkundigen. Door ook bij- en nascholing verplicht te maken voor herregistratie, voldoen ze aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun kwaliteit. Verpleegkundigen kunnen hun bij- en  nascholing bijvoorbeeld bijhouden aan de hand van het Kwaliteitsregister V&V, een online registratiesysteem waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Inmiddels staan ruim 58.000 verpleegkundigen en verzorgenden geregistreerd in het Kwaliteitsregister. Of ook verplicht wordt gesteld in te schrijven in het Kwaliteitsregister V&V, wordt in de brief van Schippers niet genoemd.

'Koppel deskundigheid aan herregistratie BIG' 
In april verkondigden verschillende sprekers tijdens een symposium over het Kwaliteitsregister V&V al dat verplichte deskundigheidsbevordering eraan zat te komen. Lees meer>>>

Beroepsvereniging V&VN benadrukt al jaren het belang van bij- en nascholing en intercollegiale toetsing. V&VN-directeur Helma Zijlstra is dan ook erg blij met de uitspraak van de minister. 'Hiermee wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet in de aantoonbare professionalisering van verpleegkundigen.' Naar verwachting wordt het wetsvoorstel met de voorgestelde wijzigingen in de loop van 2015 door minister Schippers aan de Kamer aangeboden.

 

Bron: Nursing.nl

 

Alle docenten zijn op hun gebied bevoegd en bekwaam.

U kunt contact opnemen met Carolien van der Geest 035 - 69 37 077.