#

 

Informatie - Veel gestelde vragen

Ik ben ZZP-er en wil mijn kennis opvijzelen. Zijn scholingskosten voor mij als ondernemer ook aftrekbaar?

Ja, ook zelfstandigen die zich laten om- of bijscholen, kunnen hun studiekosten aftrekken. Het is zelfs voordeliger om die kosten niet als particulier, maar als ondernemer af te trekken. De drempel (250 euro) en het maximum (1.450 euro) voor aftrekbare kosten gelden namelijk niet voor ondernemers. 

(Bron: Krant)

Waar staat het overzicht van de aangeboden bij- en nacholingen?

Via deze link keert u terug in het overzicht.
 

Hoe schrijf ik mij in voor een cursus?

U kunt onze trainingen vinden in het trainingsoverzicht.  U maakt eerst een persoonlijk  account aan om in te loggen in het inschrijvingssysteem.

U zoekt te training die u wilt volgen, alwaar u op de knop ‘schrijf in’ klikt. In dit scherm, onderaan vindt u de knop ‘inschrijven / afrekenen’ waar u uw inschrijving kunt voltooien.

Download hier de handleiding voor de inschrijfapplicatie van Care Cursus Centrum.


Trainingen, financiën

Onder welke voorwaarden krijg ik mijn betaling, of deel hiervan, weer terug?

Hierbij verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.

 

Ik heb mij via de website ingeschreven, maar ik heb nog geen bevestiging ontvangen?

Neem even contact op via info@carecursuscentrum.nl of 035-69 37 077, zodat wij kunnen bekijken of uw inschrijving in goede orde is ontvangen.

 

Wat is allemaal bij de prijs inbegrepen?

Wat  in het cursusaanbod wordt aangegeven is inbegrepen in de prijs. De docent uren, materiaal wat nodig is voor de cursus, eventueel een licentie voor het downloaden van voorbereiding materiaal en/of instructie filmpjes. Bij enkele trainingen is de lunch tevens inbegrepen.

 

Krijg ik een factuur toegestuurd?

U kunt uw factuur downloaden in uw persoonlijke account (mijn cursussen, cursusdetails) na betaling.

 

Ik had mij ingeschreven voor een training maar door omstandigheden kan ik niet aanwezig zijn.

Als u zich heeft ingeschreven voor een training  is deze inschrijving bindend. Hieraan zitten altijd, bij annuleren, kosten aan. Meer hierover kunt u lezen in onze algemene voorwaarden.

 

Kan ik deelname aan een  bijscholing ook verplaatsen na inschrijving?

U kunt er voor kiezen om u af te melden. Daarna moet u zich  voor een andere datum opnieuw aanmelden. In dat geval zijn wij  genoodzaakt te factureren voor zowel uw eerste als uw tweede inschrijving. Hoeveel wij factureren voor uw afmelding kunt u lezen in onze algemene voorwaarden.

 

Mag ik iemand anders in mijn plaats laten gaan als ik niet kan?

Vanwege het digitale systeem is dit niet mogelijk, zie bovenstaande vragen; “ik kan door omstandigheden niet aanwezig zijn”of “ kan ik mijn deelname verplaatsen”.

 

Wordt er BTW berekend over de bijscholingen?

Ja, de prijzen ,die aangegeven zijn, zijn exclusief BTW. U ziet het BTW bedrag terug op uw factuur. Als ZZP-er kunt u eventueel de BTW terug krijgen van de belasting, vraag hiernaar bij uw belastingadviseur.

 

Ik wil over een bepaald onderwerp graag een scholing volgen maar deze staat niet op de agenda.

Het kan zijn dat een scholing( nog) niet in de nabije toekomst staat gepland, meer informatie hierover kunt u opvragen via info@carecursuscentrum.nl of bellen naar 035-69 37 077. Het kan ook zijn dat wij de betreffende scholing nog niet in ons aanbod hebben opgenomen. Wij stellen suggesties absoluut op prijs. Als u een bepaalde scholing mist, die naar uw mening wel relevant zou zijn, dan kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@carecursuscentrum.nl.

 

Wat is een Bewijs van Deelname Certificaat?

Een Bewijs van Deelname Certificaat geeft aan dat het onderwerp van de training zowel theoretisch ( open vragen toets) als in de praktijk ( vaardigheidstraining) getoetst is. Voor het theoretische gedeelte moet u minimaal een 5,5 behalen. U krijgt bij uw Bewijs Van Deelname Certificaat een toetsformulier mee wat bij het Bewijs van Deelname Certificaat hoort met daarop vermeld de getoetste onderwerpen. De docent of trainer ondertekent alleen het Bewijs van Deelname en het toetsformulier indien u de toets behaald heeft en u op dat moment vaardig bent gebleken. Een Bewijs van Deelname Certificaat heeft een geldigheid van 2 jaar na datum uitschrijving. Hierna moet u een herhaling ( theorie en vaardigheid) doen om uw Bewijs van Deelname Certificaat te verlengen.

 

Wat is de toegekende waarde aan een Bewijs van Deelname Certificaat?

Hiermee kunt u als ZZP aantonen dat u bevoegd en vaardig gemaakt bent door middel van een zogenaamde simulatie omgeving. Dat wil zeggen in een trainingsomgeving waarbij de handelingen ( deels) uitgevoerd worden op een speciale hiervoor ontwikkelde pop. De uitvoering van een handeling moet u kunnen verrichten en benoemen aan de hand van een richtlijn of protocol onder toeziend oog van de docent/trainer.

Voor organisaties en/of instellingen die deze training aanbieden en/of adviseren aan de hulpverlener is dit Bewijs van Deelname Certificaat voldoende voor het behouden van de kwaliteit criteria die men intern hanteert.

 

Wat is het verschil met een Bewijs van Deelname?

Een Bewijs van Deelname wordt uitgereikt indien een schriftelijke toetsing nietvan toepassing is. Uw interactieve aanwezigheid is wel van belang.  Een Bewijs van Deelname krijgt u tevens aan het einde van de dag van de docent/trainer. Voor een vaardigheidstraining Voorbehouden en Risicovol Handelen volstaat een Bewijs van Deelname omdat u al bevoegd bent vanuit uw opleiding en u een Training volgt om uw bekwaamheid en kennis van nieuwe ontwikkelingen op peil te houden.

 

Voor wie zijn de bij- en nascholingen geschikt?

Er worden bij- en nascholingen gegeven op verschillende niveaus. Het niveau wordt aangegeven bij de beschrijving.  De ene cursus is meer geschikt , of alleen geschikt,  voor  verpleegkundige niveau en een andere weer juist voor een helpende. Niet alleen voor zorgverleners maar een enkele training ook voor een hele andere doelgroep: Er zijn  leerkrachten en maatschappelijk werkende die bepaalde trainingen volgen om hun doelgroep beter te kunnen bedienen of ondersteunen.

  • De activiteiten begeleidster die ook wil kunnen reanimeren
  • De  huishoudelijke ondersteuners willen graag hun particuliere klant blijven steunen met bijvoorbeeld het aantrekken van elastische kousen of helpen met de ADL.

 

Zijn er speciale cursussen voor zorgverleners zonder diploma?

In ons aanbod hebben we een aantal trainingen die uitermate geschikt zijn voor zorgverleners zonder diploma’s in de zorg. Een zorgverlener zonder diploma zal zich extra moeten inspannen om haar kwaliteit aan te tonen; er is immers geen document wat er beroepsinhoudelijk verwacht mag worden qua kennis en handelen. Als je wel een diploma hebt staat er in het beroepsprofiel van je behaalde niveau wat er van je verwacht mag worden of wat je moet beheersen om je beroep uit te oefenen. Indien je geen diploma hebt zul je jezelf daar in moeten bewijzen en kunnen aantonen wat je wel kan en beheerst.

 

Zijn de cursussen  alleen bedoeld voor zelfstandigen?

Nee, de trainingen zijn zeker ook bedoeld voor zorg- en hulpverleners in loondienst of bijvoorbeeld hulpverleners die tijdelijk niet hebben kunnen werken, maar het beroep weer willen oppakken.

 

Algemeen

Worden jullie gesponsord door de industrie of geven jullie bij- en nascholingen georganiseerd door bedrijven die medische artikelen leveren?

Wij geven geen trainingen die georganiseerd zijn door een firma of een bepaaldmerken concept. Dit omdat we de inhoud van de bij- of nascholingen zo breed mogelijk willen aanbieden. Een onafhankelijke productinformatie is dan essentieel.

 

Jullie geven tijdens de bij- en nascholingen  soms wel tips die wijzen naar een bepaalde producent of merknaam, hoe zit dat dan?

De producten die genoemd worden of geadviseerd zijn soms een voorbeeld van een productgroep ( bijvoorbeeld een barrière crème)  en soms is uit de praktijk gebleken dat een product van een bepaald merk op dat moment zeer geschikt is gebleken.

 

Geven jullie ook trainingen op maat?

U kunt, met minimaal 6 deelnemers, een ander concept of inhoud bespreken.In een persoonlijk gesprek bespreken wij wat haalbaar is en helpen u met de inhoudelijke vorm.

Om de mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met Carolien van der Geest ( 035-69 37 077), of stuur een mail naar info@carecursuscentrum.nl

 

Geven jullie ook trainingen op locatie?

            Afhankelijk van de beschikbare ruimte is dit bespreekbaar.

 

Geven jullie alleen vakinhoudelijke trainingen?

            Ja, de trainingen hebben te maken met de directe hulpvragen van de zorgvragers.

 

Zijn jullie bereikbaar met het openbaar vervoer?

Voor de actuele informatie met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar www.9292ov.nl en www.ns.nl. De adresgegevens van de diverse locaties vindt u hier.  Wij raden u aan ruim de tijd te nemen.

 

Waarom vindt alle correspondentie plaats via de website?

De bevestigingen en inschrijvingen lopen via de website, omdat op deze manier alles, met name de inschrijvingen voor de cursussen, direct zwart op wit staat. Zo hebben beide partijen alles duidelijk op papier. Uiteraard kunt u met vragen gewoon via de telefoon contact opnemen.

 

Waarom moet ik bij de inschrijving aangeven wat mijn deskundigheid is?

De trainingen worden op verschillende niveaus gegeven. Het aangeven van uw eigen niveau is nodig voor de docent. Vooral in cursussen waarbij het niveau gemengd is wil de docent zich goed kunnen voorbereiden zodat elk niveau tevreden naar huis gaat!

 

Ik was te laat op de bijscholing en heb stof gemist.

Er wordt van u verwacht dat u op tijd op locatie bent! Mocht u ernstig te laat zijn is het is aan de docent of u alsnog mee kunt doen. De docent zal de door u  gemiste stof niet herhalen in de les.

 

Terug naar boven