#

Zelfstandigen

Het Care Cursus Centrum is ontstaan vanuit de behoefte van de individuele zorgverlener afgestemt op de praktijk en vraag tot bij- en nascholen vanuit de groep ZZP ( Zelfstandige Zonder Personeel). In de afgelopen jaren ( sinds 2008) is het aanbod ontwikkeld en afgestemd op de vraag vanuit deze beroepsgroep. Van verpleeghulpen tot gediplomeerden.

De ervaring heeft geleerd dat met name de ZZP-er behoefte heeft aan bij- en nascholing, dit wordt immers niet gestimuleerd vanuit de werkgever of aangeboden vanuit een loondienst verband. Men is daar zelf verantwoordelijk voor. Vanuit de Beroepscode Verpleging en Verzorging ( V&VN) ben je verplicht tot, en verantwoordelijk voor, je eigen kwaliteit en ontwikkeling. Zo ook het volgen van nieuwe ontwikkelingen in de zorg door de overheid of nieuwe richtlijnen.

Mede daardoor kan het aanbod per jaar wisselen, afgestemd op de behoefte van de zorgverlener of de ( groep) zorgvrager(s), of door nieuwe ontwikkelen en nieuwe richtlijnen.

Wij verwelkomen u graag als cursist en samen met de docenten streven wij naar een optimaal resultaat . Door gebruik van voorbereidende materialen ( thuis studie) kunnen de traingsuren compact gehouden worden zonder aan het eindresultaat tekort te doen. De opzet gaat altijd in nauwe samenwerking met de docent(e) of trainer(s).

Daar wij werken met “open inschrijvingen” en de verantwoording van het deelnemen aan een bij-of nascholing bij u ligt adviseren wij u het volgende in overweging te nemen:

  • De scholingen of ( vaardigheids-) training zijn geen opleidingen.
  • Het volgend van een scholing bevordert u niet naar een officieel hoger niveau, hier heeft u een diploma voor nodig.
  • U kunt wel uw vaardigheden en kennis op peil houden en/of brengen.
  • Bij telefonisch advies, waarvan u ten alle tijden gebruik van kunt maken, is de eerste vraag altijd; wat is uw doel?  Vaardigheden behouden? Nieuwe kennis opdoen? Een richting geven aan uw inzetbaarheid zoals bijvoorbeeld de trainingen Dementie en Palliatieve Zorg? Accreditatie punten vergaren voor het Kwaliteitsregister V&VN? Het is aan u om te bepalen of een bij- of nascholing toegevoegde waarde heeft voor het kennis niveau en de positie waarin u werkt of wilt gaan/blijven werken.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd telefonisch contact opnemen; 035 - 69 37 077

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 zijn wij bereikbaar en staan u graag te woord.

 

Marlies Bakker, coördinator Care Cursus Centrum